Sportshero Ltd (sho) Logo

Sportshero Ltd (SHO)

___:___ · AUD
0.00
0.00
(0.00)
VOLUME
DIV YIELD
PE RATIO
1 YR RETURN
52 WEEK RANGE

Financials

06/2020
06/2019
06/2018
06/2017
06/2016
06/2015
06/2014
06/2013
06/2012
06/2011
Profitability
NPAT ($) (1,835,289) (3,246,292) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
NPAT Margin -- -500.53% Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Return on Equity (ROE) 696.69% 212.57% Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Return on Assets (ROA) -388.70% -813.49% Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Valuation
PE Ratio (3.33) (5.20) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
PE Relative to Market 0.0% 0.0% Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Price to Book (23.67) (12.17) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Price to Cash Flow (5.16) (8.18) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Shares Outstanding (M) 328.21 270.27 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Market Cap ($M) $6.24 $17.30 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Enterprise Value ($M) $6.34 $17.23 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Performance
Total Shareholder Return -70.8% -18.1% Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Relative to Market -63.6% -29.2% Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Per Share
Earnings (0.57) (1.23) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Cash Flow (1.00) (1.10) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Cash 0.00 0.00 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Tangible Assets 0.00 (0.01) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Book Value 0.00 (0.01) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Share Price $0.02 $0.06 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Liquidity
Quick Ratio 0.60 0.07 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Current Ratio 0.60 0.07 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Efficiency
Asset Turnover 0.00 1.63 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Inventory Turnover - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Working Capital Turnover 0.00 (0.35) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Dividends
DPS (c) - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Dividend yield - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Franking - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Gross DPS (c) - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Gross Dividend Yield - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Payout Ratio - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Membership required
Member Content
Source:
Morningstar Logo
06/2020
06/2019
06/2018
06/2017
06/2016
06/2015
06/2014
06/2013
06/2012
06/2011
INCOME
Trading Revenue - 603,510 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other Income - 57,819 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Income Excl. Interest - 661,330 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
INTEREST/FINANCE INCOME
Forex Gain/Loss - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Income - 661,330 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
EXPENSES
Expenses (1,759,345) (3,681,277) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
EBITDA (1,759,345) (3,019,947) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
DEPRECIATION AND AMORTISATION
Depreciation (77,858) (819) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Amortisation - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Depreciation & Amortisation (77,858) (819) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
EBIT (1,837,203) (3,020,767) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
INTEREST/FINANCE EXPENSES
Interest/Finance Income 5,003 - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Interest Expense (3,089) - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Interest Capitalised - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Interest Expenses Incl. Capital (3,089) - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Interest Expenses 1,914 - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Pre-Tax Profit (1,835,289) (3,020,767) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Capital Profits - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Pre-Tax Profit Pre-Cap (1,835,289) (3,020,767) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
TAX
Tax Expenses - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
NPAT before Abnormals (1,835,289) (3,020,767) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
ABNORMALS
Abnormals - (225,525) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Abnormals Tax - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Abnormals - (225,525) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Non-Controlling Interests - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Reported NPAT after Abnormals (1,835,289) (3,246,292) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
NPAT before Capital (1,835,289) (3,246,292) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
EQUITY
Diluted Shares 328,206,064 270,269,397 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Diluted Weighted Shares 319,318,140 245,674,218 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Ordinary Dividends - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Preference Dividends - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
EPS Adjusted (5,700) (12,300) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
EPS after Abnormals (5,748) (13,214) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Share of net Profit/Loss (147,971) (15,191) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Membership required
Member Content
Source:
Morningstar Logo
06/2020
06/2019
06/2018
06/2017
06/2016
06/2015
06/2014
06/2013
06/2012
06/2011
Current Assets
Cash 225,249 70,983 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Receivables 215,146 63,091 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Prepayments - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Inventories - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Investments - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Current Assets 440,396 134,075 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Non-current assets
Receivables - 200,000 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Inventories - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
PP&E 31,206 2,148 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Investments - 35,110 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Intangibles Excl. Goodwill - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Goodwill - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Future Income Tax Benefit - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Non-Current Assets 31,206 237,259 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Assets 471,602 371,334 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Current Liabilities
Accounts Payable 409,586 1,792,409 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Provisions - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Short Term Debt 325,445 - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Current Liabilities 735,031 1,792,409 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Non-current liabilities
Accounts Payable - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Long Term Debt - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Provisions - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Non-Current Liabilities - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Liabilities 735,031 1,792,409 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Shareholder Equity
Share Capital 17,170,797 14,398,075 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Convertible Equity - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other Equity - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Reserves ex. Share Premium 472,890 (91,080) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Share Premium Reserves - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Retained Profits (17,907,116) (15,728,069) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Available Equity Assets (260,000) - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
External Equity
Non-controlling Interests - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Assets (263,428) (1,421,075) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Debt 325,445 - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Membership required
Member Content
Source:
Morningstar Logo
06/2020
06/2019
06/2018
06/2017
06/2016
06/2015
06/2014
06/2013
06/2012
06/2011
OPERATING ACTIVITIES
Receipts - 77,668 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Payments (3,071,152) (2,724,555) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Dividends Received - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Interest Received 5,003 2,911 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Interest Paid - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Taxes Paid - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Operating Cash Flow (3,066,148) (2,643,975) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
INVESTMENT ACTIVITIES
Capital Expend. Excl. Investments (7,678) (2,974) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Payments for Investment - (50,302) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Payments for Subsidiaries - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Proceeds from PP&E - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Proceeds from Investments - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Proceeds from Subsidiaries - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Loans Granted - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Loans Repaid - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other Investments - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Investment Cash Flow (7,678) (53,276) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Operating CF less Investment CF (3,073,826) (2,697,251) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from Issues 3,138,079 2,487,992 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Proceeds from Borrowings 300,000 - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Repayment of Borrowings - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Dividends Paid - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other Financing Activities (219,720) (125,228) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Financing Cash Flow 3,218,359 2,362,763 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Net Cashflow 144,531 (334,488) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
CASH
Cash and Cash Equiv. Period Open 72,535 461,048 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Exchange Rate Adjustments 8,183 (55,575) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other Cash Adjustments - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Cash and Cash Equiv. Period Close 225,249 70,983 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Membership required
Member Content
Source:
Morningstar Logo