Rhinomed Ltd (rno) Logo

Rhinomed Ltd (RNO)

___:___ · AUD
0.00
0.00
(0.00)
VOLUME
DIV YIELD
PE RATIO
1 YR RETURN
52 WEEK RANGE

Financials

06/2020
06/2019
06/2018
06/2017
06/2016
06/2015
06/2014
06/2013
06/2012
06/2011
Profitability
NPAT ($) (7,266,223) (5,940,742) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
NPAT Margin -203.80% -180.79% Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Return on Equity (ROE) -66.92% -128.57% Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Return on Assets (ROA) -56.47% -101.19% Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Valuation
PE Ratio (1.56) (5.04) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
PE Relative to Market 0.0% 0.0% Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Price to Book 1.61 6.91 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Price to Cash Flow (3.92) (8.48) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Shares Outstanding (M) 253.81 141.93 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Market Cap ($M) $17.51 $31.93 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Enterprise Value ($M) $10.34 $30.51 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Performance
Total Shareholder Return -69.5% 28.7% Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Relative to Market -62.3% 17.7% Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Per Share
Earnings (4.43) (4.46) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Cash Flow (3.50) (3.40) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Cash 0.03 0.01 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Tangible Assets 0.03 0.01 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Book Value 0.04 0.03 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Share Price $0.07 $0.23 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Liquidity
Quick Ratio 6.36 1.89 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Current Ratio 6.74 2.17 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Efficiency
Asset Turnover 0.28 0.56 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Inventory Turnover 6.60 9.75 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Working Capital Turnover 8.07 (236.33) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Dividends
DPS (c) - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Dividend yield - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Franking - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Gross DPS (c) - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Gross Dividend Yield - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Payout Ratio - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Membership required
Member Content
Source:
Morningstar Logo
06/2020
06/2019
06/2018
06/2017
06/2016
06/2015
06/2014
06/2013
06/2012
06/2011
INCOME
Trading Revenue 3,565,363 3,285,982 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other Income 805,857 67,067 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Income Excl. Interest 4,371,220 3,353,049 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
INTEREST/FINANCE INCOME
Forex Gain/Loss - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Income 4,371,220 3,353,049 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
EXPENSES
Expenses (11,010,181) (8,903,895) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
EBITDA (6,638,961) (5,550,846) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
DEPRECIATION AND AMORTISATION
Depreciation (234,349) (33,890) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Amortisation (361,628) (361,628) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Depreciation & Amortisation (595,977) (395,518) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
EBIT (7,234,938) (5,946,364) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
INTEREST/FINANCE EXPENSES
Interest/Finance Income 13,894 17,674 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Interest Expense (44,390) - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Interest Capitalised - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Interest Expenses Incl. Capital (44,390) - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Interest Expenses (30,496) 17,674 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Pre-Tax Profit (7,265,434) (5,928,690) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Capital Profits - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Pre-Tax Profit Pre-Cap (7,265,434) (5,928,690) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
TAX
Tax Expenses (789) (12,052) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
NPAT before Abnormals (7,266,223) (5,940,742) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
ABNORMALS
Abnormals - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Abnormals Tax - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Abnormals - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Non-Controlling Interests - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Reported NPAT after Abnormals (7,266,223) (5,940,742) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
NPAT before Capital (7,266,223) (5,940,742) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
EQUITY
Diluted Shares 253,809,132 141,933,281 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Diluted Weighted Shares 163,856,708 133,078,739 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Ordinary Dividends - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Preference Dividends - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
EPS Adjusted (44,300) (44,600) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
EPS after Abnormals (44,345) (44,641) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Share of net Profit/Loss - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Membership required
Member Content
Source:
Morningstar Logo
06/2020
06/2019
06/2018
06/2017
06/2016
06/2015
06/2014
06/2013
06/2012
06/2011
Current Assets
Cash 7,757,474 1,421,315 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Receivables 944,772 581,674 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Prepayments 231,414 - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Inventories 540,384 336,972 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Investments - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other 14,064 266,742 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Current Assets 9,488,108 2,606,703 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Non-current assets
Receivables - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Inventories - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
PP&E 650,614 222,159 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Investments 80,853 87,170 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Intangibles Excl. Goodwill 1,028,363 1,389,991 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Goodwill 1,565,004 1,565,004 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Future Income Tax Benefit - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Non-Current Assets 3,324,834 3,264,324 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Assets 12,812,942 5,871,027 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Current Liabilities
Accounts Payable 557,249 594,777 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Provisions 117,131 48,218 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Short Term Debt 117,687 - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other 614,662 556,297 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Current Liabilities 1,406,729 1,199,292 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Non-current liabilities
Accounts Payable - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Long Term Debt 470,463 - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Provisions 77,984 50,970 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Non-Current Liabilities 548,447 50,970 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Liabilities 1,955,176 1,250,262 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Shareholder Equity
Share Capital 71,274,386 59,243,447 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Convertible Equity - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other Equity - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Reserves ex. Share Premium 2,383,010 1,543,725 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Share Premium Reserves - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Retained Profits (62,799,630) (56,166,407) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Available Equity Assets 10,860,000 - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
External Equity
Non-controlling Interests - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Assets 10,857,766 4,620,765 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Debt 588,150 - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Membership required
Member Content
Source:
Morningstar Logo
06/2020
06/2019
06/2018
06/2017
06/2016
06/2015
06/2014
06/2013
06/2012
06/2011
OPERATING ACTIVITIES
Receipts 3,816,066 3,119,966 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Payments (10,190,954) (7,667,545) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Dividends Received - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Interest Received 13,894 17,674 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Interest Paid - (18,637) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Taxes Paid - (12,052) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other 620,733 67,067 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Operating Cash Flow (5,740,261) (4,493,527) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
INVESTMENT ACTIVITIES
Capital Expend. Excl. Investments (11,023) (230,796) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Payments for Investment - (35,000) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Payments for Subsidiaries - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Proceeds from PP&E - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Proceeds from Investments 6,317 - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Proceeds from Subsidiaries - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Loans Granted - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Loans Repaid - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other Investments - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Investment Cash Flow (4,706) (265,796) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Operating CF less Investment CF (5,744,967) (4,759,323) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
FINANCING ACTIVITIES
Proceeds from Issues 12,514,441 5,094,998 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Proceeds from Borrowings - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Repayment of Borrowings - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Dividends Paid - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other Financing Activities (464,757) (217,802) Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Net Financing Cash Flow 12,049,684 4,877,196 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Total Net Cashflow 6,304,717 117,873 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
CASH
Cash and Cash Equiv. Period Open 1,421,315 1,263,122 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Exchange Rate Adjustments 31,442 40,320 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Other Cash Adjustments - - Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Cash and Cash Equiv. Period Close 7,757,474 1,421,315 Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required Membership required
Membership required
Member Content
Source:
Morningstar Logo